Välkommen till supportsidorna

Välj här intill om ni vill anmäla ett ärende eller se hur ett redan befintligt ärende handläggs.

Klicka på "Open New Ticket" för att skapa ett nytt ärende.

Klicka på "Check Ticket Status" för att se ett pågående ärende. Du mehöver då din e-postadress och ärendenumret.